CYNTEGO
Wij zijn Cyntego een modern bureau gespecialiseerd in complexe organisatievraagstukken op het vlak van digitale strategie uitvoering. Onze aanpak kenmerkt zich door gedegen analyse op basis van bewezen methodes en een doorvertaling in een pragmatische aanpak. Wij excelleren in het verhelderen, verkleinen, visualiseren en concretiseren van organisatievraagstukken. Wij helpen organisaties hun strategische doelstellingen te bereiken en nog succesvoller te worden. "Think big, start small, realize fast”,dat is CYNTEGO, daar staan wij voor!
DIGITALE STRATEGIE
De best presterende organisaties, zijn organisaties waarin de visie en missie geconcretiseerd is in heldere doelstellingen. Bij het opstellen van een strategie worden de mogelijkheden die IT voor een organisatie biedt meegenomen tijdens de inventarisatie. Het versimpelen, versnellen en besparen van uitvoeringskosten van de uitvoering zijn zaken die integraal in de strategie beschreven staan. Dit noemen wij een Digitale Strategie. We helpen u graag bij het exploreren of definiëren van een digitale strategie, we hebben hier een uitgesproken verfrissende visie op.
INFORMATIE MANAGEMENT
Een belangrijk doel van Informatiemanagement is het samenstellen en besturen van de veranderagenda. Een veranderagenda (Project Portfolio Planning of IT-roadmap) is het resultaat van een Informatie Planningstraject waarin de doelen vanuit de strategie worden omgezet in concrete programma’s/projecten. Belangrijk is hierbij de integrale aanpak waarbij alle relevante aspecten van de organisatie worden afgewogen, zoals nieuwe organisatorische- of technologische ontwikkelingen en de lopende projecten. Een goed project portfolio houdt rekening met de verandercapaciteit van een organisatie, zodat de opgeleverde planning realistisch is. Cyntego heeft veel ervaring op het gebied van informatiemanagement, wij adviseren hierover en hebben dit soort functies regelmatig uitgevoerd. Onze visie hierop is helder, focus op toegevoegde waarde voor de organisatie en challengen en concretiseren van de beoogde (project)doelstellingen.
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT
Doel van Project Portfolio Management is om alle lopende en nog op te starten programma’s & projecten onderling zo af te stemmen dat ze de gewenste doelstellingen realiseren. Het afstemmen van de inhoudelijke richting, onderlinge afhankelijkheden en beschikbare resources is geen sinecure, dit valt onder de verantwoordelijkheid van Project Portfolio Management. Het managen van een projecten portfolio vergt continue afstemming met stakeholders en projectgroepen om belangen en prioriteiten in samenhang te managen. Hierbij wordt o.a. besloten wanneer een project gaat starten, moet versnellen, temporiseren of wanneer een project vroegtijdig wordt beëindigd. Doelstelling is om de veranderagenda van een organisatie te realiseren en daarbij de individuele programma/projectdoelstellingen te beoordelen. Hierbij is Business Case Management een belangrijke graadmeter om aan te geven of de beoogde resultaten van een programma/project nog realistisch zijn. Het integraal managen van al deze aspecten is onderdeel van Project Portfolio Management. Het adviseren over Project Portfolio Management en uitvoeren van deze rol hebben we bij veel organisatie succesvol toegepast.
BUSINESS/IT GOVERNANCE
Het opzetten, aansturen en managen van de IT-organisatie om deze te laten aansluiten bij de organisatiedoelstellingen valt onder de term IT-Governance. Het moet duidelijk zijn welke producten/diensten een organisatie levert en wie hiervoor verantwoordelijk is. De IT-organisatiestructuur en welke aanspreekpunten en overlegvormen er zijn, is essentieel voor een effectieve en efficiënte inrichting van IT. Concreet werken we dit uit door het definiëren of aanscherpen van welke producten/diensten men levert. Vanuit dit aanbod wordt de best passende organisatiestructuur gedefinieerd. Een grote valkuil is om IT-governance te complex te maken omdat er veel van IT gevraagd wordt. Er is een grote verscheidenheid van raamwerken die een gedeelte van het IT-governance vraagstuk oplossen met elk hun specifieke punten (o.a. COBIT, BiSL, ITIL, ASL). Wij gaan uit van een de kern van een besturingsprobleem en definiëren daarbij op basis van bewezen methodieken de effectieve governance. Ons credo hierbij is tweeledig nl “IT is een middel en geen doel” en "Run IT as A Business”. Bij verschillende organisaties en branches hebben we met dit vraagstuk geholpen en goede resultaten bereikt.
ENTERPRISE ARCHITECTUUR
Het richting geven aan veranderingen en het structureren is complex omdat hierbij vele facetten een rol spelen. Enterprise Architectuur biedt een samenhangende raamwerk dat een duidelijke richting en structuur geeft om de richting te bepalen (Doelarchitectuur) en de realisatie hiervan te ondersteunen. Essentie van Enterprise Architectuur is dat het alle aspecten van de bedrijfsvoering van een organisatie beschrijft. CYNTEGO kijkt naar de integrale verandering en beschrijft alle aspecten zoals producten/diensten, processen, organisatie, gegevens, systemen en IT-infrastructuur. Het beschrijven en modelleren van al deze aspecten borgt de kwaliteit en realisatievermogen van een project. Hierbij wordt in de beginfase van een project een Project Start Architectuur (PSA) opgesteld waarin alle relevante veranderingen staan binnen de scope van het project. Een goed gedefinieerde Enterprise Architectuur geeft een duidelijk beeld van de toekomst (SOLL) en versnelt de realisatie van projecten. Wij hebben veel expertise en kennis in huis op het gebied van het opzetten, managen en verbeteren van Enterprise Architectuur binnen verschillende organisaties.
INNOVATIE
U weet ongetwijfeld dat de stelling van Darwin ook geldt voor organisaties, ‘Niet de grootste en sterkste overleven, maar diegene die het snelst zich kunnen aanpassen. Dit geldt zeker voor de impact van IT en technologie op uw organisatie. Er zijn zoveel IT-trends die interessant zijn voor uw organisatie en het verandert zo snel, dat het essentieel is om hier regelmatig aandacht aan te besteden. Wordt geen Kodak, de organisatie die nota bene aan de wieg stond van digitale fotografie, maar dat dit ironisch genoeg ook hun ondergang werd door onderschatting en onderwaardering. We bieden u dan een inkijkje in de laatste trends en filteren samen met u het kaf van het koren. We bekijken welke trends inmiddels volwassen genoeg zijn om binnen uw organisatie toe te passen. We maken inzichtelijk welke trends interessant zijn om te volgen maar nu nog niet succesvol kunnen worden toegepast. CYNTEGO biedt u een visionaire inzichten en mogelijkheden om de innovaties toepasbaar te maken binnen uw organisatie maar bovenal veel inspiratie.
CONTACT

CYNTEGO
PERAHOF 3
3743 BR BAARN

Mobiel: 06-27927 012
E-mail: INFO@CYNTEGO.NL

kvk 55837883